620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

620514 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครู เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมประชุม หารือ ชี้แจงข้อมูล และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 316 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-16 17:34:09