620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

620513-14 กิจกรรมค่ายคุณธรรม

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 290 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-16 17:28:43