ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเปิดภาคเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ และพร้อมที่จะทำการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 309 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-16 10:39:12