620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

620507-10 การประชุมสัมมนาวิชาการ (ส.บ.ม.ท.)

   นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง"การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมบ้านลานตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 571 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-11 16:07:25