620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

620511 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม)

  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และคณะครูเข้าศึกษาดูงาน
การผลิตน้ำนมแพะไร้กลิ่นที่ TT Garden and Goat Farm (ฟาร์มแพะนม) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 384 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-11 16:00:57