620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

620508 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 215 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-08 21:52:09