เข้าร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

เข้าร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

เข้าร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

ผู้บริหารพร้อมคณะครูโรงเรียนประชามงคล เข้าร่วมประชุมทางไกล ในหัวข้อ

1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทั่วไป

2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทางDLTV

5.การเตรียมระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง

6.อื่น


ณ ห้องประชุมจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล
เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 343 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-08 11:29:04