620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

620503 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงภาระงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 421 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-05 17:39:31