ประชุมการใช้งาน Video conference ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมการใช้งาน Video conference ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

 ประชุมการใช้งาน Video  conference ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันนี้ (26 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมการใช้งาน Video  conference ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยการประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมประชุมจากทั้ง 55 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 282 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-04-26 16:10:13