ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ โดยนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดการระชุมและนำคุณครูทุกท่านในโรงเรียนเข้าสู่การเตรียมการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจัทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 451 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-06 12:51:52