อบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate

อบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate

อบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate

   นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายวชิระ  ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ House Tranning หลักสูตร CAI By Captivate โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 972 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-06 10:01:38