ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ในวันนี้ 5 ตุลาคม 2558 นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมแสดงความยินดี และประดับเครื่องหมายให้กับผู้บริหาร และครู ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,197 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-05 17:44:16