พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 เมษายน 2562  โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดย ผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  อันได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 138 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน  ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 418 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-04-01 10:54:47