รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 313 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-27 19:51:08