การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

ภาพการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ วันที่ 22 - 23, 25 - 27 มีนาคม 2562 
ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎ์บำรุงเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 574 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-27 16:39:13