คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรฯ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สุภาพร เทพสวัสดิ์

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรฯ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สุภาพร เทพสวัสดิ์

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรฯ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สุภาพร เทพสวัสดิ์

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสุภาพร เทพสวัสดิ์ อดีตครู ปฏิบัติหน้าที่รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ด้วยความปิติยินดีเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 513 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-11 16:04:48