โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และคณะครู เปิดรั้วแคแสดตรัง เพื่อต้่อนรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดการหอนอน ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ขอขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร และครู รั้วแคแสดตรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มา ณ ที่นี้เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 631 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-11 10:39:56