ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และผู้ร่วมงาน

เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและของที่ระลึก กับ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 148 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-23 10:38:14