พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุน

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุน

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุน

วันนี้  (22 ก.พ. 2562) เวลา 08.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนโครงการกองทุนศึกษาสู่ชุมชน โดยมีศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน และการติดตามผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุน  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ  จ.กาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 173 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-22 22:29:39