กิจกรรมเปิดบ้านด่านทับตะโก D.K. Open House 2019

กิจกรรมเปิดบ้านด่านทับตะโก D.K. Open House 2019

กิจกรรมเปิดบ้านด่านทับตะโก D.K. Open House 2019

กิจกรรมเปิดบ้านด่านทับตะโก D.K. Open House ๒๐๑๙

"ม่วงเขียวเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล"
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
นิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน
นิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน
 จากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงเรียนประถมในเครือข่าย อาทิ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง โรงเรียนบ้านหนองสีนวล โรงเรียนบ้านวังปลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ บ้านทุ่งกระถิน โรงเรียนมหาราช ๗ เป็นต้น
 บรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน แฝงความรู้ทางวิชาการ โปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ชม ได้ฝึกปฏิบัติ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เขียนโดย นางสาวเบญจมาศ รัตพิทักษ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 154 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-22 13:57:40