วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. ประจำปี 2561 โรงเรียนสายธรรมจันทร์

วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. ประจำปี 2561 โรงเรียนสายธรรมจันทร์

วันเปิดบ้าน  ส.ธ.จ. ประจำปี 2561 โรงเรียนสายธรรมจันทร์

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธี วันเปิดบ้าน  ส.ธ.จ. ประจำปี 2561 วัน สอร.มัธยมศึกษา ดำเนินสะดวก ครั้งที่ 22 และโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 225 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-21 15:24:13