งานนิทรรศการ "สานฝันสู่อาชีพ"

งานนิทรรศการ "สานฝันสู่อาชีพ"

งานนิทรรศการ

งานนิทรรศการ "สานฝันสู่อาชีพ" กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ นเขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,277 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-14 22:16:51