UDS Open House 61

UDS Open House 61

UDS Open House 61

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 397 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-14 10:46:30