การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

1 ตุลาคม  2558 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38 (สุโขทัย-ตาก) มาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยมีนายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กล่าวต้อนรับด้วยความยินดียิ่งเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 598 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-01 16:55:57