อบรมการผลิตสื่อฯ

อบรมการผลิตสื่อฯ

อบรมการผลิตสื่อฯ

โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรีเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 278 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-14 10:45:24