แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 295 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-14 10:44:36