BRP Open House "Academic Bophloi 2019"

BRP Open House "Academic Bophloi 2019"

BRP Open House

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอย-รัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม BRP Open House “Academic BoPhloi 2019” น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะวิชาการ มหกรรมวิชาชีพพัฒนาเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้บุคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 365 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-13 16:19:36