ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

วันนี้  (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่  1/2562 ณ    ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 209 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-13 11:05:34