งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสมศรี  เฮงประเสริฐ  นางฐิติรัตน์  พูลสวัสดิ์  และ นายดำรงค์  ธงชัย  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมรดน้ำในช่วงเช้า และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีจากคณะครูและศิษย์เก่าพร้อมด้วยผู้บริหาร
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 892 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-01 15:44:32