การประชุมสัมมนาโครงการ "ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง"

การประชุมสัมมนาโครงการ "ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง"

การประชุมสัมมนาโครงการ

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมประชุมสัมมนาโครงการ "ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง" ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นองค์ปาฐกถา การทรงงานของในหลวง ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดราชบุรีเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 421 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-01 12:14:49