กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนช่องพรานวิทยา จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดเขาช่องพราน โดยมี นายทวีป  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 489 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:16:26