โครงการอบรม Google Application

โครงการอบรม Google Application

โครงการอบรม Google Application

กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรม Google Application โดยมีรองผู้อำนวยการพิษณุ จันทร์สวาทเป็นประธานในการเปิดโครงการโดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ห้อง 512 อาคาร 5 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 374 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-06 10:44:43