กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”

กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”

กิจกรรม “ เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 ” “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2561 นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนในสัดกัด สพม.8 และสพป.กจ.4 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2061 อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน” โดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวรายงานฯ  ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน จากนั้นชมการแสดงชุด “อุ่นไอรัก ร่วมใจภักดิ์ 10 แผ่นดิน” การแสดงชุด “เลาขวัญบ้านเรา” จบการแสดงประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 จากนั้นท่านประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 524 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-04 11:49:59