โครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย

นักเรียนสภานักเรียนชุดใหม่ มาศึกษาดูงานในโครงการผู้นำอาสาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ประชาธิปไตย และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 277 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-31 21:03:41