กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2 ณ กาญจนบุรี

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2 ณ กาญจนบุรี

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ม.2 ณ กาญจนบุรี

วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 217 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-30 14:58:49