ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

        ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยาเขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 664 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-29 15:13:06