พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา61

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา61

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา61

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.62 เวลา 1000 พ.อ.พิสิฐ ปั้นทองรอง.ผบ.มทบ.16 (2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.16 ประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2,3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. - มี.ค.62 ณ สนามฝึกสวนป่าเขาบิน อ.จอมบึง จว.ร.บ. โดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เข้าร่วมพิธี พร้อม ผกท.รร.มัธยมวัดดอนตูม นางสมคิด จ้อยสำเภา นายมณฑล เล็กเปีย และ นายภิญโญ ปานง่อมเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 336 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-25 10:03:00