กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม เป็นประธานเปิดคูหาการเลือกตั้งประธานนักเรียนชุดใหม่(ปีการศึกษา 2562) โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนและการบรรยายพิเศษจากนายรัตนะ จันทร์นพรัตน์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม สนง.กกต.จังหวัดราชบุรี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียน เมื่อ 23 มกราคม 2562 ( 9.00 น.)เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 177 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-23 12:25:42