กิจกรรม LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019

กิจกรรม LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019

กิจกรรม LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019 โดยมีผู้อำนวยการ นายมงคล ชื่นชม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 449 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-22 13:54:39