เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “

เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “

เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “

เปิดบ้าน Open house   “ Check in BP 4.0 “ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   โดยมี นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต เป็นประธานในพิธี ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี วันที่ 18  มกราคม 2562  เวลา 9.00 น. และยังมีกิจกรรมหลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  • 1. นิทรรศการเพื่อการมีงานทำ / เพาะพันธ์ปัญญา 
  • 2. กิจกรรม ภูมิปัญญาออเจ้า 
  • 3. กิจกรรม หรรษาภาษาไทย 
  • 4. กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น วาด 
  • 5. กิจกรรม แดนมังกร  
  • 6. กิจกรรม อมตะมวยไทยนำพาสมรรถภาพ 
  • 7. กิจกรรม คณิตคิดสนุก 
  • 8. กิจกรรม Walk Rally 
  • 9. กิจกรรม Science have fun
เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,413 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-21 11:54:43