ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพกิจกรรม ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศ เพรชบุรี 
วันที่ 19 มกราคม 2562เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 394 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-21 11:29:31