สุขภาวะสุขภาพ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

สุขภาวะสุขภาพ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

สุขภาวะสุขภาพ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการสุขภาวะสุขภาพโรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเล์บอล ฟุตซอล ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชายและหญิง แข่งขันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในเวลา 14.40น. ถึง 15.30น. เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 177 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-18 16:29:46