งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอปากท่อ

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอปากท่อ

งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอปากท่อ

ท่านรองฯทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ประธานพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอปากท่อ  จัดโดยชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปากท่อ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 628 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-17 11:33:34