กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ

ผอ.พรรษกฤช รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม เป็นประธานแจกทุน กสศ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ โดยมีครูวันเพ็ญ (หน.งานแนะแนว) เป็นผู้ประสานงานพร้อมด้วยครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องสาละ 2 เมื่อ 17 มกราคม 2562เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-17 11:27:54