วันครู ประจำปี 2562

วันครู ประจำปี 2562

วันครู ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ กับคุณครูและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น”ครูดีเด่น” และ “ลูกจ้างประจำดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 ทุกท่านครับ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละมา ณ ที่นี้ด้วย นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ รก.ผอ.มัธยมวัดดอนตูม 16 มกราคม 2562เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 153 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-17 11:24:33