โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 551 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-28 17:47:03