งานเกษียณอายุราชการ "วันเปลี่ยนไป แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"

งานเกษียณอายุราชการ "วันเปลี่ยนไป แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"

งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดงานเกษียณอายุราชการ"วันเปลี่ยนไป  แต่รัก...ไม่เปลี่ยนแปลง"   ให้แก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๘  โดยในรอบเช้าเป็นพิธีมุทิตาจิตโดยนักเรียนของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  และภาคกลางคืนเป็นงานเลี้ยง  ซึ่งในภาคกลางคืนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  นายศังกร  รักชูชื่น  และนายอำเภออำเภอบางแพ  นายฉลวย  พ่วงพลับ  ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,456 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-27 15:31:43