สอบกลางภาค 2/2561

สอบกลางภาค 2/2561

สอบกลางภาค 2/2561

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 332 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-14 14:34:50