ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับผลการเรียนนักเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/hjp.ac.th.school/posts/?ref=page_internalเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 314 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-14 14:14:55