กิจกรรม Christmas 2018 และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562

กิจกรรม Christmas 2018 และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562

กิจกรรม Christmas 2018 และกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562

        คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกนานเขียนโดย กาญจนา ตันสมศักดิ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 406 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-09 13:38:36